dimarts, 16 de juliol de 2013

maestros (i van ...)

uns quants vidents més. Si n'hi ha tanta oferta és que se'n deuen demanar...