dilluns, 30 de novembre de 2009

tril·lerisme oratori

"Sé que esteu convençuts d'haver entès el que penseu que he dit, però no estic segur de que us adoneu de que el que heu escoltat no és el que jo volia dir"
Alan Greenspan

Alfredo Abián, vicedirector de La Vanguardia, el va batejar al seu número de 24/06/08 com a gurú del tril·lerisme oratori en el seu vertent financer...