dimarts, 26 de gener de 2010

Ascó

Amb el tinglado que ja els varen muntar a Ascó, i del qual tots ens en beneficiem, com tenim valor de retreure'ls que acceptin el magatzem nuclear si a canvi aconsegueixen per al municipi (i de rebot per a la comarca) una inversió d'uns 700 milions d'euros. I això per mitjà de l'aplicació d'una llei que tots els partits varen votar. Poden ser titllats d'insolidaris ja que ells sols es quedaran amb el benefici (inversió) mentre els perjudicis (riscos d'accident) quedaran repartits entre tots els municipis veïns, i els de més enllà.
El que es plantegen en aquest tema és molts interrogants, alguns dels quals serien:
És correcte que un consistori de 9 persones pugui prendre aquesta decisió que afecta a tanta gent i tant ampli territori?
Son 700 milions paga suficient per un risc d'aquesta magnitud?
Qui gaudeix dels beneficis d'una energia, no hauria també d'acceptar-ne els riscos?
Si poguéssim capturar tot el CO2 que s'emet a l'atmosfera i magatzemar-lo en un punt fins a la seva desactivació, no estaríem obligats a fer-ho també?
Per que la classe política del nostre país és tant roina i miserable?