dijous, 18 de febrer de 2010

democràcia

Al meu país han fet un referèndum. El poble més petit és el primer que ha acabat el recompte. Son cinc habitants i cinc votants. Evidentment no hi ha menors d'edat. A l'escrutini ha sortit:
Vots a favor: 1
Vots en contra: 1
Vots en blanc: 1
Vots nuls: 1
Abstencions: 1
Després han anat a sopar i a dormir amb el convenciment d'haver complert amb el seu deure com a ciutadans.