dimarts, 12 de març de 2013

em vaig sentir molt, molt petit - neil amstrong