dijous, 11 de març de 2010

aceptamos pago en pesetas

Que al mig d'aquells llençols brodats que et va regalar la iaia t'han aparegut un parell de bitllets de 1000 peles? Doncs t'arrives a aquesta joieria de Calafell i et compres qualsevol bagatel·la ... Que no sigui dit que no faciliten la compra aquí, que no corren temps de donar rès per perdut.